038-33337989

جگر مرغ

جگر مرغ

جگر مرغ

جگر مرغ محافظ بسیار خوبی در برابر کم خونی است. کم خونی یک بیماری است که در آن کمبود سلول های قرمز خون وجود دارد. به این ترتیب، وقتی کم خونی دارید، می تواند فعالیت شما را مختل کند اما نگران نباشید، جگر مرغ می تواند از شما در برابر این مشکل محافظت کند.

از آنجا که جگر حاوی مقدار ویتامین A و آهن خوبی است، عملکرد سلولی را بهبود می بخشد و به کم خونی طبیعی کمک می کند. بدن را با ویتامین ب12 تامین می کند، که تعادل را حفظ کرده و از تولید گلبول های قرمز خون حمایت می کند.

هم چنین احتمالاً برای مصرف ایده آل است چون اسید فولیک، آهن و ویتامین را هم تامین می کند. خود آهن جز اصلی تولید گلبول های قرمز خون است.

جگر مرغ