038-33337989

افتخارات

گواهی حلال

افتخارات

از جمله یکی از افتخارات این مجموعه می توان به دریافت گواهی حلال اشاره داشت. در مراسمی که طی شب گذشته برگزار شد طی مراسمی این گواهی به مدیرعامل این مجموعه تقدیم شد.

حلال بودن محصولات و خدمات برای مصرف‌کنندگان مسلمان به شدت اهمیت دارد. تأمین غذاهای حلال و استفاده از محصولات و خدمات مطابق با اصول دینی اسلام، از جمله مسائلی است که برای مسلمانان بسیار مهم است.

گواهی حلال مطابقت محصول یا خدمات با اصول و مقررات اسلامی را تضمین می کند. این گواهینامه به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهد که محصول یا خدماتشان مجاز و مطابق با اصول اسلامی و بهداشتی است.

گواهی حلال 1