038-33337989

gmail
ایمیل

امور مشتریان: sefidbalshk@gmail.com

location pin
آدرس

دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شهرکرد، فاز1، بلوار کارآفرین ، انتهای بهارستان9

phone
تلفن

دفتر مرکزی: 33337989-038